Pronumele in Franceza »

Pronumele in limba francezaPronumele Personal

Pronumele Personal

Laurentiu February 22, 2012 0

Formele neaccentuate ale pronumelor personale in limba franceza sunt: Singular Plural Pers. I Je [je] Nous [nu] Pers.  a II-a Tu [ty] Vous [vu] Pers. a III-a Masc. Il [il] Masc. Ils [il] Fem.

Read More »